catshek 發表於 2011-08-01
產品評分
外觀: 功效: 舒適度:
持久度: 抵買度:
用後感

今次要試既係Gly Derm® G-White Aqua Booster Cream

淨聽個名都估到佢係集美白同保濕於一身既cream

阿cat 喜出望外既係佢仲係日夜霜於一身, 唔使又整多樣野係屋企!

HK$398 / 50ML

藍色加透明, i like it!


值得讚下佢個cover 吸得好實, 入面d cream 唔會漏出!


係咪望落好cream呢.....

內附小匙, 唔怕整污濁d cream!


試上手先:

係咪阿cat隻手太dry呢, 我好快就吸哂d cream呢

試用期: 2星期

用後感:
有少少香味, 唔太勁!
原以為cream 狀既野會好油好立
估唔到搽左上去之後好易推, 仲吸得好快
即刻水潤返哂, 好似有層保護膜咁!
講真美白效果暫時唔係好明顯, 但保濕確係一流

保濕:
美白:
易推:
價錢可愛: (平d會更好呢)
(5個為滿分)

另外仲送多1set sample俾我試呢, so happy