petalchan 發表於 2012-12-27
用後感

之前一直因為一D小事而唔開心, 難得今次有機會試用到詹瑞文最新出品- 失戀單位真好彩。

當日都有不少fans都提早到場, 但場面未算爆, 好興奮呀, 要立即影返張poster已作留念.

好, 夠鐘入場, 大家都跟住大隊入去. 個場不錯, 雖然細了一點, 但係演員可以更易照顧到各位觀眾

入到場入面, 已經開始播放緊一D情歌, 而且歌曲都是大家熟悉既.而且張燈色變到粉紅色, 好易將觀眾帶入氣氛

節目一開場, 當然不少得蝦頭同泰神兩位主要角色, 今次亦加入了兩位新星.

今次分別用6個不同的小故事, 講述不同人的失戀故事, 其實每個人失戀都在任何時刻可以發生, 其實又有什麼可怕丫. 只要好似故事咁講, 你花多一點時間, 花多一點心機, 失戀其實係另一個初戀的開始. 就好似人生一樣, 每當失意的時候, 我們都可以透過別人的快樂, 借別人的開心去為自己增添一些快樂的情緒. 好似我今次咁, 最近不開心, 借qooza為我帶來了一個機會, 開開心心咁去睇呢個show. 呢個show冇做錯, 失戀每個人都有經歷過, 但係每個人可以走的路都不同, 你有可能因為只活在自己世界, 而令到自己分手; 又或者因為自己花心, 所以就失去了一段寶貴的感情, 其實值唔值, 都係你自己話

如果大家現正處於失戀的一刻, 絕對要去睇呢套戲, 呢套戲可以將你由人生低點帶返高點, 人生漫長, 開開心心面對最好!!

仲有好消息, 睇完呢套戲之後, 仲有8折優惠劵可以推介給朋友, 自己睇完又開心, 哄到人又開心, 何樂而不為!!